Home

De 10e fietstocht van de IJsclub Juliana

Het is het bestuur een genoegen om u uit te nodigen voor de 10e fietstocht van de IJsclub Juliana.

Wij willen dit evenement houden op zondag 24 september 2017 indien het weer ons goed gezind is.

Omstreeks 13.30 uur wordt u verwacht bij ons clubgebouw alwaar wij de koffie klaar hebben. Hierna starten we met de fietstocht.
Bij terugkeer gaan we genieten van een drankje en kunnen we gaan smullen van de barbecue.

Uw partner en kinderen zijn uiteraard ook weer van harte welkom, niet leden zijn ook welkom.

De kosten voor de barbecue zijn 12,50 per persoon, dit is exclusief de drankjes.
Uw partner en kinderen zijn uiteraard ook weer van harte welkom, niet leden zijn ook welkom.

U kunt zich voor 17 september aanmelden bij Ria, Pastoor Schuurmanstraat 11, te Kamerik, tel: 0348-401996 of 06 30165624
of bij Johan, Meidoornlaan 23 te Kamerik, tel: 06 13539275.

Ps: Bij te weinig animo gaat het evenement helaas niet door.